An Organization of OFWs for the OFWs and The Filipino Family!
"Sponsored Links"
PEBA EXCHANGE RATE,
Search This Site

Tuesday, June 30, 2015

Philippine Embassy in Saudi Arabia Advisory: Exit Visa Processing for Mother's with Children


Philippine Embassy in Saudi Arabia Advisory: Exit Visa Processing for Mother's with ChildrenImage from Philippine Embassy Website: Saudi Arabia

Ang mga nabanggit na Mothers/ Fathers and Children cases ay kailangang makipag-ugnayan sa Embahada upang maisaayos ang kanilang exit visa at agarang pag-uwi sa Pilipinas.
1.Abas, Jehan Tuansi35.Hilario, Maria Luisa P.
2.Abdul, Rahima Pasagi36.Jabunan, Yasmeen
3.Abdula, Zakiah Abo37.Kad, Arbaya Nasa
4.Abdullah, Jasmin Wahab38.Katua, Aida Adam
5.Ablayan, Nurmelyn Tulawie39.Kusain, Norma M.
6.Adel, Ferhana40.Lagayan, Zainab A.
7.Albaracin, Rodrina41.Lais, Marites Lapitan
8.Ali, Minah Piang42.Mamadra, Janeth L.
9.Aljas, Perlita L.43.Mawanay, Maricel
10.Anas, Mary Jane44.Miguel, Marsima
11.Annudin, Elma45.Muhajili, Sakur
12.Arnaldo, Alelyn A.46.Nadjala, Harida
13.Askalani, Sharhata Hassan47.Nicanor, Farhana
14.Atong, Akrima48.Orteza, Jane
15.Anuddin, Elma Arakani49.Palma, Joanne A.
16.Aldea, Wella50.Pangcoga, Fatmah Amor
17.Basilio, Hardiolyn G.51.Polwa, Norma M.
18.Barra, Naima Comadug52.Rahman, Norhata
19.Biason, Elsie Cobal53.Radzak, Heria U.
20.Bornales, Rowena54.Radzak, Sally F.
21.Compania, Suraida Usman55.Salim, Sapia U.
22.Dela Cruz, Analisa Sampayan56.Sandron, Aniza Benito
23.Delos Santos, Francia57.Sansaluna, Fatima
24.De Sales Apple Arnieden Ros58.Siena, Jennifer
25.De Chavez, Ronnie59.Sumagka, Asnah
26.Druog, Jelyn D.60.Sunggay, Hyra Alon
27.Enter, Haniah Api61.Tadaya, Pepito M.
28.Flores, Katherine Joy Cadorna62.Tasil, Sarita Muslimin
29.Gacula, Kristy Joy Estrada63.Trono, Lorena P.
30.Gampar, Analyn Mohammed64.Tuliao, Emelita
31.Gonatice, Annie65.Utto, Salima A.
32.Granada, Irene A.66.Wahab, Sittie Galmak
33.Hajan, Mudzrifa Amih67.Wallahu, Nur-in Ibrahim
34.Hataya, Hayria Odiang68.Yaun, Maria Rodita

Mangyari lang tumawag kaagad kay Mr. Donald Fermin sa mga numerong 05097786510114803662 at 0114801918, o di kaya’y mag-email sa rype@riyadhpe.com

Ang mga nabanggit na Mothers/ Fathers and Children cases ay kailangang makipag-ugnayan sa Embahada upang maisaayos ang kanilang exit visa at agarang pag-uwi sa Pilipinas.
Ang mga Mothers/Fathers and Children cases na wala sa talaan ngunit maaaring hindi pa natatawagan ng Embahada ay inaanyayahan ding agad na tumawag sa mga nabanggit na numero. 
For more info: READ THE ADVISORY HERE

©2015 Pinoy Expats/OFW Blog Awards

Join Us on Facebook